Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2018
„Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts”

Aicinām veidot fotostāstus, kas atklāj kultūras mantojuma nozīmi sabiedrības un ikviena dzīvē!

Darbu iesniegšana ir noslēgusies

Iesniegtie darbi

Patriks Sterninieks

"Iekļaujoties sabiedrībā"

Sabiedrība

17 gadi
Ādažu vidusskola
11.A klase

Iepriekšējā
Nākamā