Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2018
„Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts”

Aicinām veidot fotostāstus, kas atklāj kultūras mantojuma nozīmi sabiedrības un ikviena dzīvē!

Darbu iesniegšana ir noslēgusies

Iesniegtie darbi

Keita Filatova

"Man svarīgais Latvijas kultūras piemineklis-"

“Billītes”- maza, mīļa lauku māja, kurā ilgus gadus dzīvojis izcils 20.gs. latviešu rakstnieks, dzejnieks, prozaiķis Edvarts Virza (1883.g-1940.g) (Edvarts Virza īstajā vārdā - Jēkabs Eduards Liekna). Mājas atrodas Ozolnieku novada, Sidrabenes pagastā. Man “Billītes” ir īpašas un nozīmīgas, jo pētot savu dzimtas koku, uzzināju, ka tajā rakstīts arī Jēkaba Eduarta Lieknas vārds. Izvēlējos tieši šo kultūras pieminekli, jo aizbraucot uz turieni var vērot brīnišķīgo Latvijas dabu, pavisam vienkāršo un nesmāksloto. Mājas teritorijā valda liels miers, es tur būdama, varu atpūsties, atsēgties no rutīnas, sajust latvisko - skaisto vienkāršību, ieklausīties sevī un iztēloties tos laikus, kad E.Virza sēdēja uz mājas lievenīša, vai iznāca uz mājas balkona un smēlās idejas saviem dzejoļiem un visuvarenajam tēlojumam “Straumēni”. Es ar ģimeni svinējām līgo “Billītēs”, tie bija neaizmirstami svētki, mājas spēks un stāsts svinēšanai piešķīra īpašu sajūtu - patriotisma sajūtu, radās izpratne par to, kā kādreiz latviešu zemnieki, latviešu ļaudis svinēja Līgo svētkus.

16 gadi
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija
10.ko klase

Iepriekšējā
Nākamā