Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2018
„Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts”

Aicinām veidot fotostāstus, kas atklāj kultūras mantojuma nozīmi sabiedrības un ikviena dzīvē!

Darbu iesniegšana ir noslēgusies

Iesniegtie darbi

Kintija Krūzberga, Jēkabs Černuho, Niks Norens Rozenbergs

"Vijoties caur ozola zariem"

Te top brīdis ar sajūtu, tuvības, laimes un kultūras dvašu, kas mums sniedz pavērt iespēju plašākai dzīvei. Ozolam ir spēks ne tikai saknēs, bet arī mūsu izaugsmē, kas caurvijas ar sirdij tuvu Ozolnieku vidusskolu. Šeit mēs nesam plašāku vārdu tautai, tās mantojumam, kultūrai. Katrs ozols spēj mums just plašāk, augt tālāk un elpot dziļāk. Ar sirdi krūtīs mēs mīlam šeit būt. Būt tur, kur zāle zaļāka, laime plašāka un, ozoliem apvītā ciematā, ikkatrs cilvēks mums tuvs un mīļš.

18 gadi
Ozolnieku vidusskola
12.ab klase

Iepriekšējā
Nākamā