Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2018
„Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts”

Aicinām veidot fotostāstus, kas atklāj kultūras mantojuma nozīmi sabiedrības un ikviena dzīvē!

Darbu iesniegšana ir noslēgusies

Iesniegtie darbi

Elīna Grasmane

",, Ak, svētā Lestene!’’"

Lestenes baznīca, vieta ar kuru tiek asociēta Lestene! Šo bildi izveidoju ar domu, ka, ja reiz dzīvoju vietā, kur apkārt it tik daudz kultūrvēsturisku objektu, tas ir jāparāda plašākai sabiedrībai. Bildē es saskatu plašu skatu uz visu to augstāko, ko mums māca baznīca…

17 gadi
Tukuma novada Zemgales vidusskola
11. klase

Iepriekšējā
Nākamā