Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2018
„Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts”

Aicinām veidot fotostāstus, kas atklāj kultūras mantojuma nozīmi sabiedrības un ikviena dzīvē!

Darbu iesniegšana ir noslēgusies

Iesniegtie darbi

Marita Vulāne

"Atradums vecmāmiņas pūralādē"

Vecmāmiņas jaunības dienu linu dvielis no ikdienā lietojamā mājsaimniecības priekšmeta ir pārtapis par dzimtas svētumu, ko rūpīgi glabājam pūralādē. Liekas, ka spodršuvumā veidotais zīmējums linu audeklam liek savādi iemirdzēties.

14 gadi gadi
Viļānu vidusskola
8.a k klase

Iepriekšējā
Nākamā