Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2018
„Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts”

Aicinām veidot fotostāstus, kas atklāj kultūras mantojuma nozīmi sabiedrības un ikviena dzīvē!

Darbu iesniegšana ir noslēgusies

Iesniegtie darbi

Marta Līva Ziņģe

"Simtgadīgā tortes recepte"

Mans iegūtais mantojums ir tortes recepte no savas vecvecmāmiņas. Šī torte ir neiztrūkstoša svētku sastāvdaļa mūsu dzimtā jau vairākus gadu desmitus. Attēlā ir redzama mana vecvecmāmiņa - mantojuma aizsācēja, un es - tā turpinātāja, kopā ar savu pirmo patstāvīgi izcepto torti. Esmu apņēmības pilna saglabāt un pilnveidot šo manas dzimtas mantojumu, jau ceturtajā paaudzē.

16 gadi gadi
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
10.a klase

Iepriekšējā
Nākamā