Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2018
„Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts”

Aicinām veidot fotostāstus, kas atklāj kultūras mantojuma nozīmi sabiedrības un ikviena dzīvē!

Darbu iesniegšana ir noslēgusies

Iesniegtie darbi

Vitālijs Kuzmins

"Tev ir jānotic sev"

Tas ir Aščuku vecticībnieku lūgšanas nams, Daugvpils novada, Dubnas pagasta, Aščukos. Tur ar ğimeni svinam baznīcas svētkus. Es sev esu atklājis garīgo dzīvi, kura norisinās pateicoties lūgšanu namam un manai ğimenei.

15 gadi
Špoģu vidusskola
9.b klase

Iepriekšējā
Nākamā