Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2018
„Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts”

Aicinām veidot fotostāstus, kas atklāj kultūras mantojuma nozīmi sabiedrības un ikviena dzīvē!

Darbu iesniegšana ir noslēgusies

Iesniegtie darbi

Sintija Sorokina

"Svētā Pīpene"

Attēlā var redzēt Maļinovas pagasta (Daugavpils nov.) Ainavu un 2 Maļinovas pareizticīgo baznīcas.Uz Pīpenes sēžu arī es un izbaudu skatu.

15 gadi
Špoģu Vidusskola
9.a klase

Iepriekšējā
Nākamā