Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2018
„Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts”

Aicinām veidot fotostāstus, kas atklāj kultūras mantojuma nozīmi sabiedrības un ikviena dzīvē!

Darbu iesniegšana ir noslēgusies

Iesniegtie darbi

Sintija Sorokina

"Laiks pie Miera"

Šeit var redzēt Maļinovas pareizticīgo baznīcu, kurā vairākkārt ir spēris zibens taču tagat tā ir renovēta un skaistāka kā jebkad.

15 gadi
Špoģu Vidusskola
9.a klase

Iepriekšējā
Nākamā