Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2018
„Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts”

Aicinām veidot fotostāstus, kas atklāj kultūras mantojuma nozīmi sabiedrības un ikviena dzīvē!

Darbu iesniegšana ir noslēgusies

Iesniegtie darbi

Evelīna Voroņina

"Es debesīs."

Baldonē caur Šmita teleskopu joprojām var vērot zvaigznes. Katru reizi, kad atrodos Baldones observatorijā jūtos pilna, man ir tāda sajūta, ka katra zvaigzne ir manī.

12 gadi
Baldones Mākslas Skola
7.kur klase

Iepriekšējā
Nākamā