Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2018
„Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts”

Aicinām veidot fotostāstus, kas atklāj kultūras mantojuma nozīmi sabiedrības un ikviena dzīvē!

Darbu iesniegšana ir noslēgusies

Iesniegtie darbi

Estere Pumpuriņa

"Ventas rumbas vilinājums"

Kopš bērnu dienām mani ir fascinējis unikālais Latvijas dabas piemineklis - Ventas rumba. Ventas rumba ir platākais ūdenskritums Eiropā, to visā garumā iespējams apskatīt no abiem upes krastiem, kā arī no senā ķieģeļu tilta pār Ventu. Esmu piedzīvojusi dažas aukstās ziemas, kad Ventas rumba bija aizsalusi un tās ledus krāvumus brauca lūkoties tuvi un tāli pilsētas viesi. Pavasaros pēcpusdienas saulē var redzēt, kā zivis cenšas uzveikt rumbu, lai sameklētu visērtāko vietiņu nārstošanai. Vasarās rumbu izmanto gan peldēt gribētāji, gan makšķernieki, gan tie, kas tic ūdenskrituma ārstnieciskajai iedarbībai. Savdabīgs skats Ventā vērojams šoruden, jo ilgo lietavu dēļ upe ir tik bagāta ūdeņiem, ka rumba tikpat kā nav saredzama. Ūdenskritums rada pastāvīgu šalkoņu tā tuvumā, es nemaz nezinu, vai maz gribētu dzīvot pie pašas rumbas. Labāk pie tās aiziet pa retam ciemos, nevis uz to lūkoties katru dienu.

18 gadi
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
12. klase

Iepriekšējā
Nākamā