Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2018
„Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts”

Aicinām veidot fotostāstus, kas atklāj kultūras mantojuma nozīmi sabiedrības un ikviena dzīvē!

Darbu iesniegšana ir noslēgusies

Iesniegtie darbi

Dāvis Caunītis

"Savas valsts patriots!"

Attēlā ir redzams pirmā Latvijas virspavēlnieka Oskara Kalpaka piemineklis, kurš atrodas Visagala kapos - Lubānas novadā, Meirānos. Piemineklis tika atklāts 1927. gada 10. jūlijā. Man šis piemineklis ir svarīgs, jo esmu savas zemes patriots, jaunsargs. O. Kalpaks ir mūsu novadnieks un būdams jaunsargs katru gadu piedalos viņam veltītajos atceres pasākumos, kuri pārsvarā norisinās O. Kalpaka dzimtajās mājās "Liepsalās". Svarīgi, ka Oskars Kalpaks izveidoja Latvijas armiju un aicinājis arī savus novadniekus tajā iesaistīties. Viņš bija savas valsts patriots, tāpat kā es tagad!

18 gadi
Lubānas vidusskola
12 klase

Iepriekšējā
Nākamā