Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2019
“CILVĒKS VIDĒ”

Aicinām darināt fotostāstus, kas veido izpratni par dabu un apkārtējo vidi, kā arī dabas bioloģisko daudzveidību!

IESNIEGT DARBU!

Iesniegtie darbi

Cēsu Pilsētas vidusskolas komanda

"Saplūšana ar dabu"

Kad cilvēks saplūst ar dabu, viņš izjūt nepieciešamību atgūt pašcieņu, izraujoties no sistēmas. Ir patīkami atiet no ikdienas rutīnas un pabūt pie dabas krūts.

16, 17, 18 gadi
Cēsu Pilsētas vidusskola
10., klase

Iepriekšējā
Nākamā