Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2019
“CILVĒKS VIDĒ”

Aicinām darināt fotostāstus, kas veido izpratni par dabu un apkārtējo vidi, kā arī dabas bioloģisko daudzveidību!

IESNIEGT DARBU!

Iesniegtie darbi

Jānis Drelings

"Gulbju ģimene tic!"

Es esmu nemanāms, neredzams, pazudis dabā. Jūs tam neticat? Gulbju ģimene tic! Šeit Pilskalnes Siguldiņā, cilvēki mācās mīlēt un saglabāt dabu, lai to saudzīgi nodotu nākamajām paaudzēm.

13 gadi gadi
Daugavpils Vienības pamatskola
7. a klase

Iepriekšējā
Nākamā