Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2019
“CILVĒKS VIDĒ”

Aicinām darināt fotostāstus, kas veido izpratni par dabu un apkārtējo vidi, kā arī dabas bioloģisko daudzveidību!

IESNIEGT DARBU!

Iesniegtie darbi

Jānis Drelings

"Iesoļot vēsturē"

Tikai uz īsu brīdi, vienu gadu simteni, cilvēki bija atkarojuši dabai mazu daļiņu. Tikai simts gadus aiz šiem vārtiem savā varenībā slējās grāfa Kazimira Plātera – Zīberga (1808-1876), vēlāk grāfa Fēliksa Konstantina Plātera –Zīberga (1847 - 1928) rezidence. Pirmā pasaules kara laikā pils tika sagrauta. Saglabājušies ir tikai vārtu stabi, kas aicina dabā ikvienu pārliecināties par tās neizsīkstošo, mūžīgo spēku.

13 gadi gadi
Daugavpils Vienības pamatskola
7. a klase

Iepriekšējā
Nākamā