Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2019
“CILVĒKS VIDĒ”

Aicinām darināt fotostāstus, kas veido izpratni par dabu un apkārtējo vidi, kā arī dabas bioloģisko daudzveidību!

IESNIEGT DARBU!

Iesniegtie darbi

Rūdis Tukleris

"Pārdomu laiks"

Es pirms 11 gadiem, kad mācījos 1.klasē, kopā ar klases biedriem biju ekskursijā uz Ķemeru Nacionālo parku, tādēļ man bija ļoti interesanti pēc tik ilga laika posma kopā ar kursa biedriem kādā skaistā septembra pēcpusdienā atgriezties parkā un visu apskatīties vēlreiz. Priecē, ka Lielajā Ķemeru tīrelī ir izbūvēta droša un izturīga laipa, kas ļauj ikvienam interesentam viegli iepazīt purva valstību. Ierodoties purvā un staigājot pa laipu, atmiņā atausa izjūtas, kad es kā mazs bērns staigāju pa purvu, kas likās tik draudošs un milzīgs.

18 gadi
PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
12 klase

Iepriekšējā
Nākamā