Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2019
“CILVĒKS VIDĒ”

Aicinām darināt fotostāstus, kas veido izpratni par dabu un apkārtējo vidi, kā arī dabas bioloģisko daudzveidību!

IESNIEGT DARBU!

Iesniegtie darbi

Jānis Drelings

"Par kokiem un cilvēkiem"

Šī 100-gadīgā kļava aicināt aicina paslēpties savā azotē. Dabas liegumā ir daudz retu koku un augu. Pagājušā gadsimta 80-tajos gados Pilskalnes Siguldiņu sāka veidot Daugavpils Pedagoģiskās universitātes zinātnieks, pedagogs un rektors Bruno Jansons (1932-2003). Ikkatrs koks, augs tika pētīts un lolots. Viņš uzrunāja studentus, vietējos iedzīvotājus, kuri šo ideju atbalstīja, palīdzēja īstenot un turpina to darīt vēl šodien. Jā, ir tādi cilvēki, kas citus iedvesmo un arī aizgājuši vēl turpina rādīt ceļu.

13 gadi gadi
Daugavpils Vienības pamatskola
7. a klase

Iepriekšējā
Nākamā