Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2019
“CILVĒKS VIDĒ”

Aicinām darināt fotostāstus, kas veido izpratni par dabu un apkārtējo vidi, kā arī dabas bioloģisko daudzveidību!

IESNIEGT DARBU!

Iesniegtie darbi

Jānis Drelings

"Vieta, kur satikties"

Viņi te satikās. Un nu jau trīsdesmit gadus kopā… Laiku pa laikam atgriežas, lai atkal iemīlētos. Dabas liegumā izveidotās takas aizvijas gar retajiem augiem, kokiem, pārsteidzošajiem šļūdoņa veidojumiem. Pilskalnes Siguldiņa ir Ilūkstes novada iedzīvotāju un viesu iemīļota pastaigas un atpūtas vieta.

13 gadi gadi
Daugavpils Vienības pamatskola
7. a klase

Iepriekšējā
Nākamā