Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2019
“CILVĒKS VIDĒ”

Aicinām darināt fotostāstus, kas veido izpratni par dabu un apkārtējo vidi, kā arī dabas bioloģisko daudzveidību!

IESNIEGT DARBU!

Iesniegtie darbi

Emīls Stebulis

"Dabas simfonija"

Daba ir kā dievišķa, burvīga simfonija. Kad atrodos dabā, it īpaši mežā, varu stundām ilgi tajā ieklausīties, jo viss skan un muzicē. Daba manās domās kļūst dzīva: akmeņi, koki, vējš, strauti runā savā valodā, bet man ir vajadzīgs mirklis, lai to visu uztvertu.

19 gadi
PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
12 klase

Iepriekšējā
Nākamā