Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2019
“CILVĒKS VIDĒ”

Aicinām darināt fotostāstus, kas veido izpratni par dabu un apkārtējo vidi, kā arī dabas bioloģisko daudzveidību!

IESNIEGT DARBU!

Iesniegtie darbi

Dāvis Vīgups

"Jūras varā"

Paceļas vilnis un izgais piekrastes akmeņos.

14 gadi gadi
Ādažu Brīvā Valdorfa skola
9.e.k klase

Iepriekšējā
Nākamā