Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2019
“CILVĒKS VIDĒ”

Aicinām darināt fotostāstus, kas veido izpratni par dabu un apkārtējo vidi, kā arī dabas bioloģisko daudzveidību!

IESNIEGT DARBU!

Iesniegtie darbi

Paula Dženisa Buce

"Saistītie"

Kāja un laipa ir kā debesis un saule. Ja nebūtu kāju, nebūtu laipu.

14 gadi gadi
Rīgas Dabaszinību skola
8. kl klase

Iepriekšējā
Nākamā