Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2019
“CILVĒKS VIDĒ”

Aicinām darināt fotostāstus, kas veido izpratni par dabu un apkārtējo vidi, kā arī dabas bioloģisko daudzveidību!

IESNIEGT DARBU!

Iesniegtie darbi

Paula Dženisa Buce

"Ar sūnām apaudzis"

Tu vari justies kā akmens, nepamanāms un dabai piederīgs.

14 gadi gadi
Rīgas Dabaszinību skola
8. kl klase

Iepriekšējā
Nākamā