Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2019
“CILVĒKS VIDĒ”

Aicinām darināt fotostāstus, kas veido izpratni par dabu un apkārtējo vidi, kā arī dabas bioloģisko daudzveidību!

IESNIEGT DARBU!

Iesniegtie darbi

4.a klase

"21.septembris"

Paliec sveika, vasariņa! Gaidīsim Tevi atkal. Uz drīzu tikšanos!

10 gadi
Mālpils novada vidusskola
4.a k klase

Iepriekšējā
Nākamā