Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2019
“CILVĒKS VIDĒ”

Aicinām darināt fotostāstus, kas veido izpratni par dabu un apkārtējo vidi, kā arī dabas bioloģisko daudzveidību!

IESNIEGT DARBU!

Iesniegtie darbi

Laima Jātniece

""Templis""

No dabas var mācīties par krāsu toņu saskanību, sarežģītību un līdzsvaru. Redzot, cik pilnīga un devīga tā ir ar savu skaistumu, man rodas vēlme to skaistumu pavairot un iepīt savā ikdienā. Sakritušās skujas un lapas ir pamīšus izkaisītas pa sūnām. Daba ir neatkārtojama. Kā tu staigātu pa mežu, ja pats būtu noteicis un izdomājis, kā koki aug, un pats salicis zarus un skujas pa vietām?

18 gadi
Rīgas Dabaszinību skola
12.5 klase

Iepriekšējā
Nākamā