Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2019
“CILVĒKS VIDĒ”

Aicinām darināt fotostāstus, kas veido izpratni par dabu un apkārtējo vidi, kā arī dabas bioloģisko daudzveidību!

IESNIEGT DARBU!

Iesniegtie darbi

Tīna Karolīna Kalniņa, Jeļena Dorofejeva, Laine Zvejniece

"Neaizmirsti pateikties"

Mūsdienās cilvēki ir aizmirsuši pateikties dabai par visu, ko tā ir devusi. Cilvēks nedrīkst aizmirst, no kurienes ir nācis. Cilvēks ir nācis no dabas, bet tagad cilvēki, pasakoties par visu, ko daba ir devusi, nevis pasakās, bet gan to piemēslo un izposta! Un cilvēks un daba ir viens un tas pats!

14-15 gadi
Ādažu Brīvā Valdorfa skola
9.e klase

Iepriekšējā
Nākamā