Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2019
“CILVĒKS VIDĒ”

Aicinām darināt fotostāstus, kas veido izpratni par dabu un apkārtējo vidi, kā arī dabas bioloģisko daudzveidību!

IESNIEGT DARBU!

Iesniegtie darbi

Tīna Karolīna Kalniņa, Jeļena Dorofejeva, Laine Zvejniece

"Sēklis"

Cilvēkam nevajag apstāties savā komforta zonā, nevajag uzsēsties uz sēkļa. Tikai izejot no komforta zonas un metoties iekšā straumē, var saprast, cik tas sēklis, kaut arī neliels, ir ierobežojis.

14-15 gadi
Ādažu Brīvā Valdorfa skola
9.e klase

Iepriekšējā
Nākamā