Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2019
“CILVĒKS VIDĒ”

Aicinām darināt fotostāstus, kas veido izpratni par dabu un apkārtējo vidi, kā arī dabas bioloģisko daudzveidību!

IESNIEGT DARBU!

Iesniegtie darbi

Annija Svētiņa, Anna Strogonova

"Daba mani atbrīvo"

Cilvēks dabā ir brīvs un nesamākslots, jo viņš ir daļa no dabas. Cilvēks ir daba.

14 -15 gadi
Ādažu Brīvā Valdorfa skola
9.a, klase

Iepriekšējā
Nākamā