Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2019
“CILVĒKS VIDĒ”

Aicinām darināt fotostāstus, kas veido izpratni par dabu un apkārtējo vidi, kā arī dabas bioloģisko daudzveidību!

IESNIEGT DARBU!

Iesniegtie darbi

Annija Svētiņa

"Nospiedumi"

Tā paliekošā dabas sajūta, kad, ieejot ūdenī un sajūtot smiltis, daba mūsos paliek. Mēs paliekam dabā.

14-15 gadi
Ādažu Brīvā Valdorfa skola
9.e klase

Iepriekšējā
Nākamā