Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2019
“CILVĒKS VIDĒ”

Aicinām darināt fotostāstus, kas veido izpratni par dabu un apkārtējo vidi, kā arī dabas bioloģisko daudzveidību!

IESNIEGT DARBU!

Iesniegtie darbi

Annija Svētiņa

"Meitene un brīvības brauciens"

Es braucu mājās. Es esmu brīva. Es esmu daļa no dabas.

14-15 gadi
Ādažu Brīvā Valdorfa skola
9.e klase

Iepriekšējā
Nākamā