Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2019
“CILVĒKS VIDĒ”

Aicinām darināt fotostāstus, kas veido izpratni par dabu un apkārtējo vidi, kā arī dabas bioloģisko daudzveidību!

IESNIEGT DARBU!

Iesniegtie darbi

Enia Rutka, Annika Kristiāna Keiša

"Foto sērija "dzīvības virkne""

Meitenei ap rīkli ir virve, jo mēs mokām dabu. Un šajās bildēs meitene ir daba. Mēs esam izveidojuši, ka tehnoloģijas mums ir svarīgākas nekā daba, kur mēs piedzimām un augām. Augsim un nomirsim. Ja mēs nerūpēsimies par resursiem, viss palēnām novītīs un izmirs. Aizdomājies, ka mēs varam mainīt dabu, ja mēs ejot paceļam kaut tikai vienu atkritumu, kas pat var izglābt viena radījumiņa dzīvību. /// Cilvēki nemirst , viņi paši sevi nobeidz \

14-15 gadi
Ādažu Brīvā Valdorfa skola
9.e klase

Iepriekšējā
Nākamā