Bērnu un jauniešu
konkurss
DARINI KALENDĀRU 2019
“CILVĒKS VIDĒ”

Aicinām darināt fotostāstus, kas veido izpratni par dabu un apkārtējo vidi, kā arī dabas bioloģisko daudzveidību!

IESNIEGT DARBU!

Ja iesniedzamajam darbam ir vairāki autori, sadaļā “Vārds Uzvārds” rakstiet tos vienu pēc otra, atdalot ar komatu un atstarpi (piem., Andris Liepa, Kristaps Egle, Aija Priede), sadaļā “Klase vai klases” norādiet visas pārstāvētās klases (piem., 8.c, 9.a, 9.b), un sadaļā “Vecums” lūgums norādīt vecuma diapazonu (piem., 8-12).

Lūdzu, pirms iesniegšanas vēlreiz pārbaudiet, vai sniegtā informācija ir pareiza, jo to vairs nebūs iespējams labot.

Augšupielādēt darbu: (lūdzam iesniegt darbus tikai .jpg formātā, izšķirtspējai jābūt vismaz 2048px augstumā un nepārsniedzot attēla lielumu 5MB!)
Augšupielādēt bildi, kā tapa darbs:

Pievienojot darbu, jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat akcijas noteikumiem un nosacījumiem. Piekrītat, ka akcijas organizatori apstrādā un izmanto sniegto informāciju un uzglabā datus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un akcijas noteikumiem un nosacījumiem.